Grupy Zadaniowe

Co oferujemy Wolontariuszowi:

  • Pamiątkowa chusta wielofunkcyjna biegu
  • Identyfikator imienny
  • Ubezpieczenie NNW
  • Certyfikat i Zaświadczenie
  • Posiłek i napoje w trakcie imprezy
  • Szkolenie
  • Dyplom i Zaświadczenie (po imprezie)

 

Osoba odpowiedzialna:
Malgorzata Woźniak
mail: malgorzata.wozniak@k2partners.org.pl

Czekamy na Was!

Grupy zadaniowe: 

BIURO ZAWODÓW: wydawanie pakietow startowych zawodnikom

CZAS: 22 września 2018 SOBOTA (godz.16.00-19:00) SDS ul. Wąska 16/I p.
WIEK: + 16 lat

BIURO ZAWODÓW: wydawanie pakietow startowych zawodnikom

CZAS: 23 września 2018 NIEDZIELA (godz.9.00 - 11:15)  Szczecińska Gubałówka
WIEK: + 16 lat

STREFA STARTU/ METY: START - wsparcie uczestników biegu w odnalezieniu odpowiedniej strefy startowej i koordynacja ustawienia biegaczy. META - wsparcie uczestników, którzy ukończyli bieg, wręczanie medali, wskazanie drogi do strefy finiszera, podanie napojów, powiadomienie służb medycznych w razie konieczności

CZAS: 23 września 2018 NIEDZIELA (godz.11.30-13:30) Szczecińska Gubałówka
WIEK: + 16 lat

DEPOZYTY: Wolontariusze odpowiadają za porządek, pobranie i bezpieczeństwo przechowywanych rzeczy oraz sprawny i prawidłowy ich zwrot po zakończeniu biegu.

CZAS: 23 września 2018 NIEDZIELA (godz.11.00-13:30) Szczecińska Gubałówka
WIEK: + 16 lat

PKT. NAWADNIANIA: Zadanie grupy wolontariuszy będzie polegać na: przygotowaniu stanowiska wydawania wody, wydawaniu i uzupełnianiu zapasów wody, dbaniu o porządek w danej strefie odżywiania. Tutaj liczy się CZAS oraz sprawne działanie i wsparcie biegaczy.

CZAS: 23 września 2018 NIEDZIELA (godz.11.00-13:00) Szczecińska Gubałówka
WIEK: + 16 lat

STREFA CATERINGU: Kierowanie ruchem biegaczy, którzy ukończyli bieg + podawanie napojów, pomoc przy wydawaniu posiłku przez firmę cateringową.

CZAS: 23 września 2018 NIEDZIELA (godz.11.30-14:30) Szczecińska Gubałówka
WIEK: + 16 lat

OBSTAWIENIE PUNKTÓW NA TRASIE BIEGU: zadaniem wolontariusza będzie dopilnowanie, aby zawodnicy nie pomylili trasy, wolontariusze zostaną zaprowadzeni na swój punkt przez koordynatora trasy.

CZAS: 23 września 2018 NIEDZIELA (godz.10.00-13:30) Szczecińska Gubałówka
WIEK: + 18 lat

BIEG DZIECI „W POGONI ZA YETI”: Kierowanie ruchem biegnących dzieci, wręczanie medali.

CZAS: 23 września 2018 NIEDZIELA (godz.13.00-14:00) Szczecińska Gubałówka
WIEK: + 16 lat