Harmonogram startów Biegu w Pogoni za Yeti

Przedstawiamy harmonogram startów Biegu w Pogoni za Yeti:

http://www.biegnak2.pl/pliki/2018/harmonogram_startow_bieg_Yeti_2018.pdf

Pakiety startowe można odbierać w Biurze Zawodów:

Aby odebrać pakiet należy przedstawić podpsiane Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego. Link do pobrania druku oświadczenia:

http://www.biegnak2.pl/pliki/2018/OSWIADCZENIE_RODZICA_yeti.pdf